Zajęcia dodatkowe

Strona główna » Zajęcia » Zajęcia dodatkowe

wielkość tekstu: A | A | A

Język angielski w naszym Przedszkolu

Zajęcia z języka angielskiego w naszym przedszkolu opierają się na grach, zabawach i piosenkach dostosowanych do potrzeb, wieku i możliwości dzieci. Umysł dziecięcy jest na tyle plastyczny i pozbawiony ograniczeń, tak łatwo mu poruszać się na granicy niepewności i dedukcji, że jest w stanie równolegle konstruować więcej niż jeden system językowy, z których każdy uznaje za swój własny. Proces nabywania kolejnego języka musi się jednak odbywać w taki sam sposób, jak proces nabywania pierwszego języka. Dziecko musi używać go do opisu otaczającej je rzeczywistości i do komunikowania swoich potrzeb. Pamiętamy, że nauka przedszkolaka polega w dużym stopniu na zabawie i swobodnym eksplorowaniu otoczenia. Stąd też unikamy przeciążenia młodego umysłu czy też skłaniania go do podejmowania aktywności niezgodnych z wolą dziecka. Pamiętamy jednocześnie, że „spotkania” z j. angielskim w naszym przedszkolu są jedynie wstępem do późniejszej nauki języka obcego. Sekret sukcesu tkwi w kompetentnym, sumiennym i zarażającym radością płynącą z nauki języków obcych lektorze, którego wiedza i doświadczenie w pracy z dziećmi wzmacniane są dodatkowo materiałami dydaktycznymi.

 

Zajęcia z rytmiki

Zajęcia z rytmiki wspomagają wszechstronne umuzykalnienie dzieci poprzez piosenki, grę na instrumentach perkusyjnych, taniec i zabawy muzyczno-ruchowe. W wieku przedszkolnym zaczyna się kształtować świadomość muzyczna dziecka, choć nie potrafi ono tego jeszcze uzewnętrznić. Dzieje się to później, w wieku 6 lat oraz w szkole, kiedy to stwierdzamy ze zdumieniem, że dziecko fałszuje. Nie każdy kojarzy ten fakt z błędnymi poczynaniami i zaniedbaniem umuzykalnienia dzieci w wieku 3 i 4 lat. Rytmika jest w pedagogice muzycznej najpełniejszą metodą wychowania przez sztukę. Metoda ta, będąca syntezą kształcenia umiejętności muzycznych i podstawowej wiedzy o muzyce /poprzez trzy sposoby przeżycia muzyki: ruch, śpiew i tworzenie/, realizująca cele wychowania ogólnego, oparta na zrozumieniu tkwiącej w dziecku potrzeby ruchu i aktywności - wychowuje człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę, ale samodzielnego, inteligentnego, aktywnego, sprawnego fizycznie, przyszłego odbiorcę muzyki, a często jej wykonawcę i twórcę.

 

Gimnastyka korekcyjna

Jednym z podstawowych elementów wpływających na zdrowy i harmonijny rozwój dziecka jest prawidłowa postawa ciała. Aby zapobiec wadom postawy u przedszkolaków należy dostarczyć dzieciom zorganizowane formy aktywności ruchowej w rozszerzonym wymiarze i wprowadzić elementy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w formie odpowiadającej ich wiekowi i możliwościom psychoruchowym. Prowadzone w przedszkolu zajęcia gimnastyki korekcyjnej  są formą ćwiczeń gimnastycznych, w których ruch został w pewnej mierze podporządkowany celom terapeutycznym. Zajęcia te odbywają się w małych kilkuosobowych grupach. Uczęszczają na nie dzieci, wykazujące wady postawy ciała lub obniżenie ogólnej sprawności fizycznej.Gimnastyka korekcyjna prowadzona w naszym przedszkolu ma do spełnienia szereg celów. Najważniejsze z nich to: skorygowanie istniejących zaburzeń ciała, niedopuszczenie do powstania wady postawy ciała, gdy zaistnieją warunki sprzyjające ich powstaniu, doprowadzenie sprawności dziecka do stanu uważanego za prawidłowy.

 

Kółko plastyczne

Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Dzięki plastyce dziecko nie tylko pobudza i wyraża swoje myśli i emocje ale również zaspakaja potrzebę ekspresji. Jednym z wielu zadań przedszkola jest stymulowanie rozwoju takich zdolności dzieci, dzięki którym kształtują one swoją osobowość, zwiększając tym samym szansę powodzenia w szkole i w życiu. Głównym celem zajęć jest wprowadzenie dziecka w świat sztuki. Poprzez zastosowanie różnorodnych metod i form dziecko ma poznać otaczający je świat wszystkimi zmysłami, pobudzić swoją wyobraźnię, rozwinąć umiejętność plastycznego przedstawiania przedmiotów i zjawisk oraz własnych pomysłów. Działalność plastyczna ma wszechstronnie rozwinąć osobowość dziecka. Ponadto działania podjęte przez nauczyciela mają przygotować dziecko do uczestnictwa w życiu kulturalnym. Zajęcia mają również na celu rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych w toku różnorodnych działań plastycznych, oraz wyzwalanie kreatywnej postawy dziecka, rozwijanie sprawności manualnych, uwrażliwienie na piękno różnorodnych zjawisk, zarówno przyrodniczych jak i społecznych, rozwijanie wyobraźni, twórczej postawy oraz ekspresji plastycznej dziecka.

 

Kółko teatralne

Kółko teatralne to ważny element pracy pedagogicznej przedszkola. Dzieci w wieku przedszkolnym cechuje naturalna potrzeba aktywności, ekspresyjnego wyrażania swoich uczuć. Od najmłodszych lat dziecko żywo gestykuluje, przekłada z miejsca na miejsce różne przedmioty, bawi się w dom, wciela się w role członków rodziny. Inspiracją tych zabaw jest otaczająca rzeczywistość, scenki z życia rodzinnego, społecznego, role pełnione przez dorosłych. Teatr jest dla dzieci rzeczywistością wyjątkową, w której wszystko może się zdarzyć a odtwórca roli ma okazję realizować swoje marzenia, by stać się kimś innym. Wprowadzenie dzieci w świat sztuki poprzez kółko teatralne przynosi im wiele korzyści, rozwija wyobraźnię, doskonali mowę, która staje się wyrazista i melodyjna, sprzyja umuzykalnieniu, rozwija płynność ruchów oraz zwiększa poczucie własnej wartości. Jest również okazją do wspaniałej zabawy, dającej wiele satysfakcji. Udział dzieci w odtwarzaniu treści utworu skłania je do zapamiętywania, koncentrowania uwagi na określonej działalności, kulturze mówienia i zachowania się.

Zapewniamy
 • Bliski dostęp przez wzgląd na bliskie położenie obok centrum
 • Przyjazne miejsce usytuowane nieopodal lasu
 • Spełnione wymogi przepisów i bezpieczeństwa
 • Komfort jaki daje nowo wybudowany obiekt
 • Duże sale z własnymi łazienkami
 • Przeróżne zajęcia, wycieczki oraz inne atrakcje
Formularz zgłoszeniowy
do przedszkola
Formularz zgłoszeniowy
do żłobka
Ciekawostki
 • Nie zabieraj dziecka do domu, kiedy płacze przy rozstaniu - gdy raz ulegniesz, będzie coraz trudniej.dalej 
 • Jeżeli rozstanie z mamą jest bardzo bolesne, trzylatek powinien do przedszkola przez pierwsze dni przychodzić z tatą.dalej 

Akademia Malucha | Prywatne Przedszkole
ul. Miejska 24, 42-400 Zawiercie

tel.: 530 152 040
e-mail: biuro@akademiamalucha.net.pl

 • IMG_20210310_143700
 • IMG_20210310_142200
 • DSCN7978
 • DSCN7981
 • DSCN7993
Akademia Malucha prywatne przedszkole w Zawierciu. Mieści się przy ulicy Miejskiej 24. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszym serwisem internetowym.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zgłoszeniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna
Facebook