Regulamin

Strona główna » Przedszkole » Regulamin

wielkość tekstu: A | A | A


1. Przedszkole pracuje w dni powszednie w godzinach 7:00-16:00.
2. Przedszkole pracuje we wszystkie miesiące roku kalendarzowego.
3. Rok jest podzielony na dwa semestry: letni (luty-czerwiec) i zimowy (wrzesień-styczeń).
4. W okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień) w przypadku niższej frekwencji zastrzega się możliwość łączenia grup.
5. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat.
6. Praca z dziećmi odbywa się w grupach, tzw. oddziałach. O przydziale dziecka do danego oddziału decydują: jego wiek, zainteresowania i potrzeby rozwojowe.
7. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza jest realizowana na podstawie aktualnych programów dla przedszkoli, zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadzona przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.
8. Organizację pracy w ciągu dnia określają ramowe rozkłady dnia dla poszczególnych grup (oddziałów) ustalone z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny pracy.
9. Do przedszkola przyprowadzane są dzieci wyłącznie zdrowe.
10. Dzieci korzystające ze śniadań w przedszkolu powinny być przyprowadzane do godz. 8:30.
11. Dzieci odbierane są z przedszkola przez rodziców lub osoby upoważnione do tego, pełnoletnie, nie będące pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
12. Wysokość czesnego oraz stawki za godzinę ponadprogramową i dziennej stawki żywieniowej ustala dyrektor.
13. W ramach opłaty czesnego, przedszkole zapewnia wszystkie zajęcia z wyjątkiem niektórych wycieczek.
14. Rodzice są zobowiązani do telefonicznego poinformowania przedszkola o nieobecności dziecka w danym dniu do godz. 8:00 tego dnia lub w przypadku dłuższej nieobecności dziecka w przedszkolu, w celu dokonania odliczeń opłat za wyżywienie w przedszkolu.
15. Bez względu na frekwencję dziecka czesne nie podlega zwrotowi.
16. Nabór do przedszkola prowadzony jest przez cały rok kalendarzowy. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wypełnienie Karty Zgłoszenia oraz wpłata wpisowego. W przypadku rezygnacji z przedszkola wpisowe nie podlega zwrotowi.
17. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może skreślić dziecko z listy przyjętych z powodu:
- takiego zachowania dziecka, które zagraża jego bezpieczeństwu lub bezpieczeństwu innych dzieci,
- nie zgłoszenia się dziecka w ciągu 7 dni od daty przyjęcia dziecka do przedszkola i braku informacji o przyczynie nieobecności,
- braku informacji na temat przyczyn nieobecności dziecka trwającej ponad jeden miesiąc,
- braku uiszczenia opłaty przez okres jednego miesiąca,
- nieprzestrzegania przez Rodziców postanowień Statutu przedszkola.
18. Skreślenie dziecka następuje w drodze pisemnej decyzji z zachowaniem trybu odwoławczego
19. Do przedszkola nie przynosimy jedzenia i napoii oraz leków dla dziecka.

Zapewniamy
 • Bliski dostęp przez wzgląd na bliskie położenie obok centrum
 • Przyjazne miejsce usytuowane nieopodal lasu
 • Spełnione wymogi przepisów i bezpieczeństwa
 • Komfort jaki daje nowo wybudowany obiekt
 • Duże sale z własnymi łazienkami
 • Przeróżne zajęcia, wycieczki oraz inne atrakcje
Formularz zgłoszeniowy
do przedszkola
Formularz zgłoszeniowy
do żłobka
Ciekawostki
 • Nie zabieraj dziecka do domu, kiedy płacze przy rozstaniu - gdy raz ulegniesz, będzie coraz trudniej.dalej 
 • Jeżeli rozstanie z mamą jest bardzo bolesne, trzylatek powinien do przedszkola przez pierwsze dni przychodzić z tatą.dalej 

Akademia Malucha | Prywatne Przedszkole
ul. Miejska 24, 42-400 Zawiercie

tel.: 530 152 040
e-mail: biuro@akademiamalucha.net.pl

 • IMG_20210310_143700
 • IMG_20210310_142200
 • DSCN7978
 • DSCN7981
 • DSCN7993
Akademia Malucha prywatne przedszkole w Zawierciu. Mieści się przy ulicy Miejskiej 24. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszym serwisem internetowym.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zgłoszeniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna
Facebook